Máte právny problém a neviete si s ním dať rady?
vzor-kupnej-zmluvy

Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

Predstavte si nasledovnú situáciu.

Existuje nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve viacerých osôb – spoluvlastníkov. Po istej dobe sa začnú medzi týmito spoluvlastníkmi vyskytovať nezhody ohľadom ďalšieho užívania a hospodárenia so spoločnou nehnuteľnosťou. Pretrvávajúce nezhody vyvrcholia až do takej miery, že spoluvlastníci už nedokážu spoločne ďalej užívať nehnuteľnosť a chcú si svoje spoluvlastnícke práva k tejto nehnuteľnosti vzájomne vysporiadať.

Ak aj vy sa nachádzate v takejto situácii a hľadáte jej riešenie, tento článok je určený práve vám.

Účelom tohto článku je vám tak priblížiť základné zásady a spôsoby zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam.

(viac…)

Čítať viac

Návrh na rozvod manželstva

Po niekoľkých rokoch šťastného manželstva s vaším partnerom ste sa dostali do stavu, kedy si s ním prestávate rozumieť, vaše životné názory ako aj názory na výchovu detí sa vo veľkej miere začínajú odlišovať a nedokážete sa postarať spoločne o vašu domácnosť.

Po večeroch sa zamýšľate, či vaše manželstva má ešte zmysel alebo či ho radšej ukončíte?

V prípade, ak ste sa rozhodli vaše manželstvo ukončiť a neviete ako sa rozviesť a pripraviť nielen návrh na rozvod manželstva (žiadosť o rozvod manželstva) ale aj ďalšie rozvodové papiere, tak tento článok je určený práve vám.

(viac…)

Čítať viac

vzor kupnej zmluvy

Prečo nepoužiť vzor kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť z internetu

Rozhodli ste sa, že nastal čas na predaj vašej nehnuteľnosti alebo jej kúpu.

Po tom ako ste sa s protistranou – kupujúcim alebo predávajúcim dohodli na podstatných podmienkach prevodu, zistili ste, že musíte vypracovať samotnú kúpnu zmluvu na danú nehnuteľnosť (napr. pozemok, byt, dom, chata alebo iné), alebo inak označovanú aj ako zmluvu o prevode vlastníctva.

(viac…)

Čítať viac