V oblasti obchodného práva poskytujeme právne služby v súvislosti s vypracovávaním a pripomienkovaním obchodných zmlúv všetkých druhov, pretože majú podstatný vplyv na výsledky v podnikaní. Zároveň zastupujeme klientov na obchodných rokovaniach pri uzatváraní obchodných zmlúv.

Pri poskytovaní právnych služieb v oblasti obchodného práva dbáme na to, aby ste dostali komplexné služby, ktoré zabezpečia Váš stabilný stav v podnikaní. Z uvedeného dôvodu Vám poskytneme komplexnú právnu podporu a poradenstvo nielen pri vypracovávaní právnych rozborov a stanovísk ale aj pri vypracovávaní a pripomienkovaní obchodných zmlúv.

V neposlednom rade Vám poskytneme aj právne zastúpenie v rámci mimosúdnych a súdnych konaní týkajúcich sa vašich obchodnoprávnych sporov.

V oblasti obchodného práva poskytujeme nasledovné služby:

  • vypracovávanie a pripomienkovanie obchodné zmluvy a rámcové zmluvy (kúpna zmluva, zmluva o dielo a iné)
  • vypracovávanie všeobecných obchodných podmienok
  • zabezpečovanie komplexného vedenia právnej agendy firmy
  • jednotlivé ako aj hromadné vymáhanie pohľadávok
  • zastúpenie pri mimosúdnych a súdnych sporoch.

Cenník a poplatky

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb na základe vašich potrieb a preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese advokat@pravovpraxi.sk.

Nezapadá váš právny problém do žiadnej z vyššie vymenovaných kategórií? Neváhajte nás prosím kontaktovať prostredníctvom nasledovného kontaktného formuláru.

    Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov.