V oblasti občianskeho práva poskytujeme právne služby so zameraním najmä na vyhotovenie všetkých druhov zmlúv, riešenie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, dedičské konanie, problematiku podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov, správu a vymáhanie pohľadávok, ich zabezpečenie, postúpenie a pod.

V rámci prevodu Vašich terajších alebo budúcich nehnuteľností vás bezpečne prevedieme celým procesom tak, aby Vaše nehnuteľnosti a finančné prostriedky boli čo najviac ochránené.

Taktiež Vám poskytneme právne zastúpenie na rokovaniach pri uzatváraní občianskych zmlúv a tiež v súdnych a mimosúdnych konaniach.

Vypracujeme pre vás aj právne rozbory a právne dokumenty v súvislosti s občianskoprávnymi vecami, aby Vaše problémy boli čo najlepšie a najrýchlejšie vyriešené.

V oblasti občianskeho práva poskytujeme nasledovné služby:

  • spísanie a pripomienkovanie rôznych druhov zmlúv
  • vymáhanie pohľadávok
  • zastúpenie klientov pri mimosúdnych rokovaniach
  • zastúpenie klientov v súdnom konaní
  • zastúpenie v dedičskom konaní
  • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
  • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • založenie občianskeho združenia

Cenník a poplatky

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb na základe vašich potrieb a preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese advokat@pravovpraxi.sk.

Nezapadá váš právny problém do žiadnej z vyššie vymenovaných kategórií? Neváhajte nás prosím kontaktovať prostredníctvom nasledovného kontaktného formuláru.

    Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov.