V oblasti pracovného práva poskytujeme právne služby nielen zamestnancom ale aj zamestnávateľom.

Vyhotovíme Vám a spripomienkujeme všetky druhy pracovnoprávnych zmlúv (pracovná zmluva, dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce). Poskytneme Vám poradenstvo a prípravu dokumentov pre skončenie pracovného pomeru.

Poskytneme Vám aj právne zastúpenie v súdnych a mimosúdnych pracovnoprávnych sporov týkajúcich sa nevyplatenia mzdy a odstupného, náhrady škody, nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru a iné.

V oblasti pracovného práva poskytujeme nasledovné služby:

  • spísanie a pripomienkovanie pracovnoprávnych zmlúv a dohôd
  • právne poradenstvo a príprava dokumentov v súvislosti s ukončením pracovného pomeru
  • nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
  • súdne a mimosúdne riešenie pracovnoprávnych sporov
  • vypracovanie interných predpisov a smerníc
  • vypracovanie protikorupčnej smernice
  • vytvorenie protikorupčného systému vo firme.

Cenník a poplatky

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb na základe vašich potrieb a preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese advokat@pravovpraxi.sk.

Nezapadá váš právny problém do žiadnej z vyššie vymenovaných kategórií? Neváhajte nás prosím kontaktovať prostredníctvom nasledovného kontaktného formuláru.

    Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov.