V oblasti práva nehnuteľností poskytujeme vypracovávanie kúpnych, darovacích a zámenných zmlúv pri prevodoch vlastníckeho práva k pozemkom, bytom, domom a iným stavbám. Zmluvu o prevode nehnuteľnosti vám vypracujeme už do 48 hodín od doručenia kompletných podkladov z Vašej strany.

V rámci prevodu Vašich terajších alebo budúcich nehnuteľností Vás bezpečne prevedieme celým procesom tak, aby Vaše nehnuteľnosti a finančné prostriedky boli čo najviac ochránené.

Pri poskytovaní služieb v rámci práva nehnuteľností poskytujeme zároveň vypracovávanie nájomných a podnájomných zmlúv vo veci prenájmu Vašich nehnuteľností alebo nehnuteľností, v ktorých chcete bývať.

Poskytneme Vám aj právne zastúpenie v súdnych a mimosúdnych konaniach, predmetom ktorých sú práva k nehnuteľnostiam, a to najmä v konaniach o určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov k nehnuteľnostiam a pod.

V oblasti práva nehnuteľností poskytujeme nasledovné služby:

  • právne poradenstvo súvisiace s právom nehnuteľností
  • vypracovanie a pripomienkovanie kúpnej, darovacej, zámennej a inej zmluvy na prevod nehnuteľnosti
  • vypracovanie a pripomienkovanie nájomnej a podnájomnej zmluvy
  • vypracovanie a podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva a zastúpenie v katastrálnom konaní
  • založenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo subjektu vystupujúceho ako správca bytového domu
  • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov k nehnuteľnostiam
  • zastúpenie v súdnom konaní.

Cenník a poplatky

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb na základe vašich potrieb a preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese advokat@pravovpraxi.sk.

Nezapadá váš právny problém do žiadnej z vyššie vymenovaných kategórií? Neváhajte nás prosím kontaktovať prostredníctvom nasledovného kontaktného formuláru.

    Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov.