V oblasti práva obchodných spoločností poskytujeme právne služby spojené so založením a vznikom obchodných spoločností a zabezpečením zápisu zmien pri obchodných spoločnostiach do obchodného registra.

Dbáme tiež na správnosť a úplnosť zápisov v obchodnom registri a zbierke listín, pretože tieto sú najdôležitejším právnym základom každej spoločnosti a nedodržanie zákonom stanoveného postupu je sankcionované pokutou, resp. môže viesť až k zrušeniu spoločnosti súdom.

Pri Vašom zastúpení v konaní pred príslušným živnostenským úradom a obchodným registrom využijeme zaručený elektronický podpis, aby sme Vám ušetrili nielen čas ale aj peniaze. V dôsledku elektronickej komunikácie s týmito orgánmi Vám tak vieme zabezpečiť vydanie osvedčení o živnostenskom oprávnení zadarmo/za polovičný poplatok a zápis novej obchodnej spoločnosti alebo zmeny v nej za polovičné poplatky.

V neposlednom rade Vám zabezpečíme aj právne služby spojené so zrušením vašich obchodných spoločností napr. vo forme ich likvidácie alebo s ich zlúčením, splynutím alebo rozdelením.

V oblasti práva obchodných spoločností poskytujeme nasledovné služby:

  • založenie obchodnej spoločnosti a družstva
  • zmena štatutárneho orgánu (konateľa) obchodnej spoločnosti
  • zmena obchodného mena a sídla obchodnej spoločnosti
  • rozšírenie a zúženie predmetov podnikania obchodnej spoločnosti
  • prevod obchodného podielu
  • zrušenie obchodnej spoločnosti
  • likvidácia obchodnej spoločnosti
  • fúzia a akvizícia.

Cenník a poplatky

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb na základe vašich potrieb a preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese advokat@pravovpraxi.sk.

Nezapadá váš právny problém do žiadnej z vyššie vymenovaných kategórií? Neváhajte nás prosím kontaktovať prostredníctvom nasledovného kontaktného formuláru.

    Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov.