V rámci našich služieb poskytujeme aj právne služby spojené s jednotlivým alebo hromadným vymáhaním pohľadávok.

Poskytneme Vám právne zastúpenie v mimosúdnych ako aj súdnych sporoch, v ktorých Vám ako veriteľovi dlhujú Vaši dlžníci finančné prostriedky. Vyzveme vo Vašom mene dlžníkov na úhradu dlhov, resp. vypracujeme a podáme voči ním návrh na vydanie platobného rozkazu na príslušný súd.

V oblasti vymáhania pohľadávok poskytujeme nasledovné služby:

  • právne poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok
  • mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok
  • príprava a podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu
  • zastupovanie v súdnom konaní pri vymáhaní pohľadávok.

Cenník a poplatky

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb na základe vašich potrieb a preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese advokat@pravovpraxi.sk.

Nezapadá váš právny problém do žiadnej z vyššie vymenovaných kategórií? Neváhajte nás prosím kontaktovať prostredníctvom nasledovného kontaktného formuláru.

    Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov.