Prax v advokácii: 12 rokov ako advokát

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk,

Hlavné oblasti praxe (špecializácia):

  • zdravotné právo
  • ochrana osobných údajov
  • občianske právo
  • obchodné právo a právo obchodných spoločností

Profesijná činnosť a skúsenosti:

  • samostatný advokát (od 2006)

Vzdelanie:

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta – titul Mgr. (1996-2001)