Založenie lekárskej ambulancie – postup 2023

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe nie je podľa zákona živnosťou.Prevádzkovať lekársku ambulanciu je možné ako výkon slobodného povolania – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona, alebo tiež v praxi čoraz častejšie, prostredníctvom lekárskej s.r.o. V tomto …