Agentúra dočasného zamestnávania – založenie (2018)

Agentúra dočasného zamestnávania je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva osobu v pracovnom pomere (pracovná zmluva) na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania na výkon práce …

Zápis konečného užívateľa výhod do ORSR

Od 01.11.2018 pribudne na základe novelizácie príslušných zákonov právnickým osobám, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu nová povinnosť. Od uvedeného dátumu všetky tieto právnické osoby budú povinné na základe zákona …

Zmena konateľa v s.r.o. – postup (2018)

Zmena konateľa spoločnosti s.r.o. predstavuje jednu z veľmi častých zmien v obchodnom registri SR, ktoré sa vyskytnú počas existencie mnohých spoločností. K zmene konateľa dochádza či už odvolaním pôvodného konateľa a vymenovaním nového konateľa alebo len vymenovaním nového ďalšieho konateľa …