10 dôvodov prečo chcete advokáta

Je pravdou, že nie každá právna záležitosť si vyžaduje pomoc advokáta. Pokuta za prekročenie rýchlosti alebo súdny spor s nízkou hodnotou sú dva príklady. Avšak v rôznych iných situáciách ako náročné majetkové spory, obchodné spory alebo príprava zložitejšej zmluvnej dokumentácie, …

Založenie lekárskej ambulancie – postup 2019

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe nie je podľa zákona živnosťou. Prevádzkovať lekársku ambulanciu je možné ako výkon slobodného povolania – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona, alebo tiež v praxi čoraz častejšie, prostredníctvom lekárskej s.r.o. V …