Náš tím

Advokátska kancelária JUDr. Martina Bajužíka vznikla a pôsobí s cieľom poskytovať ochranu práv a záujmov širokému spektru klientov (fyzickým a právnickým osobám) v rámci súkromnej ako aj podnikateľskej sféry.

Naším cieľom je prekonávať aj tie najťažšie právne problémy a prekážky, s ktorými si neviete sami poradiť. Našou hlavnou úlohou je hľadať spoločne s Vami pre Vás tie ideálne riešenia v rámci Vašich možností, v dôsledku čoho budeme môcť ruka v ruke sa zúčastňovať nielen mimosúdnych rokovaní alebo aj súdnych sporov spojených s Vašou právnou záležitosťou.

JUDr. Martin Bajužík, advokát

JUDr. Martin Bajužík v rámci svojej advokátskej praxi zastupuje svojich klientov najmä no nielen v oblasti občianskeho, rodinného, obchodného, pracovného práva ale aj v oblasti práva nehnuteľností a práva obchodných spoločností.

Tieto právne služby poskytuje najmä slovenským klientom v podobe rozličných fyzických a právnických osôb, a to či už v postavení podnikateľov alebo nepodnikateľov.

Bližšie podrobnosti o JUDr. Martinovi Bajužíkovi, advokátovi a jeho praxi sa dozviete tu.

Mgr. Maroš Nešťák, advokát

Mgr. Maroš Nešťák sa v rámci svojej advokátskej praxi venuje najmä oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Rovnako zastupuje svojich klientov aj v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, práva obchodných  spoločností a oblasti ochrany osobných údajov.

Tieto právne služby poskytuje najmä slovenským klientom v podobe rozličných fyzických a právnických osôb, a to či už v postavení podnikateľov alebo nepodnikateľov.

Bližšie podrobnosti o Mgr. Marošovi Nešťákovi, advokátovi a jeho praxi sa dozviete tu.