Právne služby poskytujeme nielen fyzickým osobám ale aj právnickým osobám prostredníctvom veľkého množstva úkonov vo viacerých oblastiach práva. Našou prioritou je individuálny prístup ku každému klientovi.

Začiatok podnikania
 • Založenie s.r.o.
 • Založenie a.s.
 • Založenie živnosti
 • Založenie občianskeho združenia
Priebeh podnikania
 • Zápis spoločnosti do Zoznamu hospodárskych subjektov
 • Zápis spoločnosti do Registra partnerov verejnej správy
 • Predaj podniku alebo jeho časti
Ukončenie podnikania
 • Zrušenie/pozastavanie živnosti
 • Likvidácia spoločnosti
 • Predaj podniku alebo jeho časti
Zmeny v spoločnostiach - ORSR
 • Zmena obchodného mena
 • Zmena sídla spoločnosti
 • Rozšírenie predmetov činnosti
 • Vymenovanie/odvolanie konateľa
 • Zmena spôsobu konania konateľa
 • Prevod obchodného podielu - zmena spoločníka
 • Zvýšenie základného imania
 • Zníženie základného imania
 • Vymenovanie/odvolanie prokuristu
Pracovné agentúry
 • Založenie pracovnej/personálnej agentúry
 • Založenie agentúry dočasného zamestnávania - ADZ
 • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie - pracovná agentúra
 • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie - ADZ
Nehnuteľnosti
 • Vypracovanie kúpnej zmluvy
 • Vypracovanie darovacej zmluvy
 • Vypracovanie nájomnej zmluvy
 • Kontrola a úprava zmlúv
 • Zriadenie/výmaz vecného bremena
Obchodné právo
 • Vypracovanie obchodných zmlúv
 • Kontrola a úprava zmlúv
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • Návrh na vykonanie exekúcie
Dopravné právo
 • Povolenie na cestnú nákladnú dopravu nad 3,5 t
 • Povolenie na taxislužbu
 • Preukaz vodiča vozidla taxislužby
Rodinné právo
 • Rozvod manželstva
 • Vyporiadanie BSM
 • Otcovstvo - určenie/zapretie
 • Výživné

Nenašli ste, čo ste hľadali? Potrebujete pomôcť s inou právnou záležitosťou. Neváhajte nás kontaktovať.