Právne služby poskytujeme nielen fyzickým osobám ale aj právnickým osobám prostredníctvom veľkého množstva úkonov vo viacerých oblastiach práva. Našou prioritou je individuálny prístup ku každému klientovi.

V rámci naších právnych služieb môžete využiť aj služby online Právnej poradne.

Občianske právo

Vyhotovenie zmlúv, zastúpenie v súdnych i mimosúdnych občianskoprávnych sporoch.

Čítaj viac

Obchodné právo

Vyhotovenie zmlúv, zastúpenie v súdnych i mimosúdnych obchodnoprávnych sporoch.

Čítaj viac

Korporátne právo

Založenie, zmena alebo zrušenie firiem, fúzie a akvizície spoločností.

Čítaj viac

Rodinné právo

Zabezpečenie rozvodu manželstva, vyporiadanie spoločného majetku a úprava práv a povinností voči maloletým deťom.

Čítaj viac

Pracovné právo

Vypracovanie pracovnoprávnenej dokumentácie a zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch.

Čítaj viac

Právo nehnuteľností

Vyhotovenie zmlúv o prevode nehnuteľností a iných listín týkajúcich sa práv k nehnuteľnostiam.

Čítaj viac

Vymáhanie pohľadávok

Vymoženie peňazí rýchlo a efektívne mimosúdnou ako aj súdnou cestou.

Čítaj viac