Niekoľko slov na začiatok

Advokátska kancelária JUDr. Martina Bajužíka, advokáta poskytuje svojim klientom právne poradenstvo a komplexné právne služby v rôznych oblastiach práva na celom území Slovenskej republiky.

Základné atributy našej práce

Naša advokátska kancelária pri poskytovaní právnych služieb u každého klienta dodržiava tieto základné atributy práce advokáta.

Potrebujete pomôcť?

Ste bezradný a neviete si poradiť pri riešení Vašej právnej záležitosti?

Objednajte si konzultáciu

Právne články

Založenie cestovnej agentúry – postup 2020

Prevádzkovanie cestovnej agentúry je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia.9) Ide o nižšiu formu podnikania ako prevádzkovanie cestovnej kancelárie. Ak sa chcete o tomto podnikaní  a o podmienkach na jeho prevádzkovanie dozvedieť viac, tento článok je venovaný práve vám. Čo je …

Založenie cestovnej kancelárie – postup 2020

Prevádzkovanie cestovnej kancelárie je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia.9) Ak sa chcete o tomto podnikaní  a o podmienkach na jeho prevádzkovanie dozvedieť viac, tento článok je venovaný práve vám. Čo je cestovná kancelária Cestovná kancelária je obchodník, ktorý kombinuje služby …

Územné konanie – priebeh konania

Územné konanie je správne konanie, ktorého výsledkom je vydanie rozhodnutia o opatrení, ktoré sa má uskutočniť na danom území. Ide o rozhodnutie o konkrétnom využití pozemku na nejaký účel. Hlavnou podmienkou vydania územného rozhodnutia je, aby navrhovaná zmena na území …