Niekoľko slov na začiatok

Advokátska kancelária JUDr. Martina Bajužíka, advokáta poskytuje svojim klientom právne poradenstvo a komplexné právne služby v rôznych oblastiach práva na celom území Slovenskej republiky.

Základné atributy našej práce

Naša advokátska kancelária pri poskytovaní právnych služieb u každého klienta dodržiava tieto základné atributy práce advokáta.

Potrebujete pomôcť?

Ste bezradný a neviete si poradiť pri riešení Vašej právnej záležitosti?

Objednajte si konzultáciu

Právne články

nakladna cestna doprava

Nákladná cestná doprava nad 3,5 t – povolenie 2022

Nákladná cestná doprava nad 3,5 t je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené. Tento druh podnikania si vyžaduje osobitné povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy od príslušného správneho orgánu. …

Ako vybaviť licenciu na taxislužbu – postup 2022

Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb. Vozidlá taxislužby sú vozidlá s obsaditeľnosťou najviac 9 osôb vrátane vodiča. Dopravca taxislužby má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú …