Niekoľko slov na začiatok

Advokátska kancelária JUDr. Martina Bajužíka, advokáta poskytuje svojim klientom právne poradenstvo a komplexné právne služby v rôznych oblastiach práva na celom území Slovenskej republiky.

Základné atributy našej práce

Naša advokátska kancelária pri poskytovaní právnych služieb u každého klienta dodržiava tieto základné atributy práce advokáta.

Potrebujete pomôcť?

Ste bezradný a neviete si poradiť pri riešení Vašej právnej záležitosti?

Objednajte si konzultáciu

Právne články

Ako vybaviť povolenie pre dispečing – postup 2019

5.0 01 Dispečingom sa rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy alebo iným spôsobom. Digitálnou platformou je hardvérová platforma alebo softvérová platforma potrebná na vytvorenie aplikácií a správu aplikácií. Podmienky …

Autoškola – založenie a registrácia (2019)

5.0 01 Autoškola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie registrované na vykonávanie výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá (ďalej len „vodičský kurz“), doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „doškoľovací kurz vodičov“), …