Niekoľko slov na začiatok

Advokátska kancelária JUDr. Martina Bajužíka, advokáta poskytuje svojim klientom právne poradenstvo a komplexné právne služby v rôznych oblastiach práva na celom území Slovenskej republiky.

Základné atributy našej práce

Naša advokátska kancelária pri poskytovaní právnych služieb u každého klienta dodržiava tieto základné atributy práce advokáta.

Potrebujete pomôcť?

Ste bezradný a neviete si poradiť pri riešení Vašej právnej záležitosti?

Objednajte si konzultáciu

Právne články

Prevod obchodného podielu – postup 2018

Prevod obchodného podielu v s.r.o. patrí medzi najčastejšie zmeny v spoločnosti s.r.o., ktoré sa zapisujú do obchodného registra SR.  Vo väčšine prípadov dochádza pri tomto úkone aj k iným zmenám v s.r.o., ako je napr. zmena obchodného mena spoločnosti, zmena …

nakladna cestna doprava

Nákladná cestná doprava nad 3,5 t – povolenie

Nákladná cestná doprava nad 3,5 t je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené. Tento druh podnikania si vyžaduje osobitné povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy od príslušného správneho orgánu. …

Žalujú vás? Využite odpor proti platobnému rozkazu

Odpor proti platobnému rozkazu predstavuje prostriedok procesnej obrany, v prípade ak proti vám súd vydal na návrh žalobcu platobný rozkaz. Aby odpor proti platobnému rozkazu mal tie účinky, ktoré s ním spája zákon, musí spĺňať určité formálne a obsahové náležitosti. …

Show Buttons
Hide Buttons