Niekoľko slov na začiatok

Advokátska kancelária JUDr. Martina Bajužíka, advokáta poskytuje svojim klientom právne poradenstvo a komplexné právne služby v rôznych oblastiach práva na celom území Slovenskej republiky.

Základné atributy našej práce

Naša advokátska kancelária pri poskytovaní právnych služieb u každého klienta dodržiava tieto základné atributy práce advokáta.

Potrebujete pomôcť?

Ste bezradný a neviete si poradiť pri riešení Vašej právnej záležitosti?

Objednajte si konzultáciu

Blog

Prepravný poriadok dopravnej firmy

Ste prevádzkovateľom medzinárodnej a/alebo vnútroštátnej dopravy? Potrebujete prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy? V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave je každý dopravca/dopravná firma prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku, ktorý musí mať vypracovaný. Vypracovaný prepravný poriadok je …

Prečo použiť písomnú zmluvu v podnikaní – 4 dôvody

Dobre a kvalitne vypracovaná písomná zmluva v podnikaní predstavuje v akomkoľvek obchodnom vzťahu veľmi dôležitý aspekt v rámci vzájomnej spolupráce zmluvných strán. V praxi sa však často stáva, že hlavne začínajúci podnikatelia poskytujú tovar alebo služby svojím klientom bez uzatvorenia príslušných písomných zmlúv, a …

Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie

S účinnosťou od 01.01.2017 bola do Obchodného zákonníka zakomponovaná nová právna úprava týkajúca sa jednoduchej spoločnosti na akcie, ktorá predstavuje novú formu obchodnej spoločnosti. Hlavnou funkciou jednoduchej akciovej spoločnosti je vytvorenie podnikateľskej platformy pre rizikové investovanie. Poďme sa spoločne pozrieť na …

Show Buttons
Hide Buttons