Niekoľko slov na začiatok

Advokátska kancelária JUDr. Martina Bajužíka, advokáta poskytuje svojim klientom právne poradenstvo a komplexné právne služby v rôznych oblastiach práva na celom území Slovenskej republiky.

Základné atributy našej práce

Naša advokátska kancelária pri poskytovaní právnych služieb u každého klienta dodržiava tieto základné atributy práce advokáta.

Potrebujete pomôcť?

Ste bezradný a neviete si poradiť pri riešení Vašej právnej záležitosti?

Objednajte si konzultáciu

Blog

Ako založiť občianske združenie v roku 2017

Rozhodli ste sa, že chcete vytvoriť určitú skupinu ľudí za účelom vykonávania verejnoprospešných činností alebo sa spoločne venujete určitému hobby (napr. v podobe modelárstva alebo športu)? Mali by ste rozhodne zvážiť založenie občianskeho združenia. Čo je občianske združenie? Občianske združenie …

Zrušenie BSM počas manželstva

Čo to je BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)? Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov alebo skrátene “BSM” predstavuje všetky hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré môžu byť predmetnom vlastníctva a ktoré nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. Vo všeobecnosti BSM vzniká teda uzatvorením manželstva. …

Založenie personálnej (pracovnej) agentúry

Rozhodli ste sa, že budete pre svojich klientov zabezpečovať sprostredkovanie práce za úhradu na územi Slovenskej republiky alebo dokonca v zahraničí? Neviete však, čo všetko potrebujete, aby ste si mohli založiť personálnu agentúru a ako na to? V nasledujúcom texte …

Show Buttons
Hide Buttons