Niekoľko slov na začiatok

Advokátska kancelária JUDr. Martina Bajužíka, advokáta poskytuje svojim klientom právne poradenstvo a komplexné právne služby v rôznych oblastiach práva na celom území Slovenskej republiky.

Základné atributy našej práce

Naša advokátska kancelária pri poskytovaní právnych služieb u každého klienta dodržiava tieto základné atributy práce advokáta.

Dôvera

0.0 00

Odbornosť

0.0 00

Potrebujete pomôcť?

Ste bezradný a neviete si poradiť pri riešení Vašej právnej záležitosti?

Objednajte si konzultáciu

Právne články

Ako vybaviť povolenie pre dispečing – postup 2019

5.0 01 Dispečingom sa rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy alebo iným spôsobom. Digitálnou platformou je hardvérová platforma alebo softvérová platforma potrebná na vytvorenie aplikácií a správu aplikácií. Podmienky …

Jednoduchšie podmienky pre taxislužbu – od 01.04.2019

5.0 02 Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb. Za účelom získania potrebnej koncesie na výkon taxislužby je nutné splniť viacero zákonných podmienok. Radostnou správou …