Niekoľko slov na začiatok

Advokátska kancelária JUDr. Martina Bajužíka, advokáta poskytuje svojim klientom právne poradenstvo a komplexné právne služby v rôznych oblastiach práva na celom území Slovenskej republiky.

Základné atributy našej práce

Naša advokátska kancelária pri poskytovaní právnych služieb u každého klienta dodržiava tieto základné atributy práce advokáta.

Potrebujete pomôcť?

Ste bezradný a neviete si poradiť pri riešení Vašej právnej záležitosti?

Objednajte si konzultáciu

Právne články

Agentúra dočasného zamestnávania – založenie (2018)

Agentúra dočasného zamestnávania je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva osobu v pracovnom pomere (pracovná zmluva) na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania na výkon práce …

Zmena sídla s.r.o. – postup 2018

Zmena sídla spoločnosti s.r.o. predstavuje jednu z veľmi častých zmien v obchodnom registri SR, ktoré sa vyskytnú počas existencie mnohých spoločností. Zmena sídla spoločnosti si vyžaduje uskutočniť niekoľko krokov, ktoré vedú až k úspešnému zápisu tejto zmeny pri spoločnosti s.r.o. …

Zápis konečného užívateľa výhod do ORSR

Od 01.11.2018 pribudne na základe novelizácie príslušných zákonov právnickým osobám, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu nová povinnosť. Od uvedeného dátumu všetky tieto právnické osoby budú povinné na základe zákona …