Niekoľko slov na začiatok

Advokátska kancelária JUDr. Martina Bajužíka, advokáta poskytuje svojim klientom právne poradenstvo a komplexné právne služby v rôznych oblastiach práva na celom území Slovenskej republiky.

Základné atributy našej práce

Naša advokátska kancelária pri poskytovaní právnych služieb u každého klienta dodržiava tieto základné atributy práce advokáta.

Potrebujete pomôcť?

Ste bezradný a neviete si poradiť pri riešení Vašej právnej záležitosti?

Objednajte si konzultáciu

Právne články

Územné konanie – priebeh konania

Územné konanie je správne konanie, ktorého výsledkom je vydanie rozhodnutia o opatrení, ktoré sa má uskutočniť na danom území. Ide o rozhodnutie o konkrétnom využití pozemku na nejaký účel. Hlavnou podmienkou vydania územného rozhodnutia je, aby navrhovaná zmena na území …

Ako vybaviť územné rozhodnutie – postup 2020

Rozhodli ste sa, že chcete stavať rodinný dom alebo inú stavbu? V prvom rade je potrebné, aby ste si vybavili územné rozhodnutie – rozhodnutie o umiestnení stavby, pokiaľ to ukladá stavebný zákon. Územnoplánovacia informácia Stavbu rodinného domu alebo inej stavby …

bezpodielové spoluvlastníctva manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – čo to je?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v našom právnom poriadku upravuje Občiansky zákonník v ustanoveniach § 143 až § 151. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – čo to je? Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov možno všeobecne definovať ako spoločenstvo vlastníckych práv oboch manželov k veciam, ktoré manželia …