Niekoľko slov na začiatok

Advokátska kancelária JUDr. Martina Bajužíka, advokáta poskytuje svojim klientom právne poradenstvo a komplexné právne služby v rôznych oblastiach práva na celom území Slovenskej republiky.

Základné atributy našej práce

Naša advokátska kancelária pri poskytovaní právnych služieb u každého klienta dodržiava tieto základné atributy práce advokáta.

Potrebujete pomôcť?

Ste bezradný a neviete si poradiť pri riešení Vašej právnej záležitosti?

Objednajte si konzultáciu

Právne články

Zápis do registra partnerov verejného sektora – 2018

Čo je Register partnerov verejného sektora Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje identifkačné údaje partnerov verejného sektora a konečných užívateľov výhod. Správcom a prevádzkovateľom registra je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Register partnerov verejného sektora v podstate …

Založenie agentúry dočasného zamestnávania – postup (2018)

Agentúra dočasného zamestnávania je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva osobu v pracovnom pomere (pracovná zmluva) na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania na výkon práce …

Ako vybaviť licenciu na taxislužbu – postup 2018

Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb. Vozidlá taxislužby sú vozidlá s obsaditeľnosťou najviac 9 osôb vrátane vodiča. Dopravca taxislužby má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú …