Niekoľko slov na začiatok

Advokátska kancelária JUDr. Martina Bajužíka, advokáta poskytuje svojim klientom právne poradenstvo a komplexné právne služby v rôznych oblastiach práva na celom území Slovenskej republiky.

Základné atributy našej práce

Naša advokátska kancelária pri poskytovaní právnych služieb u každého klienta dodržiava tieto základné atributy práce advokáta.

Potrebujete pomôcť?

Ste bezradný a neviete si poradiť pri riešení Vašej právnej záležitosti?

Objednajte si konzultáciu

Právne články

10 dôvodov prečo chcete advokáta

Je pravdou, že nie každá právna záležitosť si vyžaduje pomoc advokáta. Pokuta za prekročenie rýchlosti alebo súdny spor s nízkou hodnotou sú dva príklady. Avšak v rôznych iných situáciách ako náročné majetkové spory, obchodné spory alebo príprava zložitejšej zmluvnej dokumentácie, …

Novela Katastrálneho zákona – od 01.10.2018

Dňa 01.10.2018 nadobúda účinnosť ďalšia významná novela zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len “Katastrálny zákon”) Poďme sa spoločne pozriet v tomto článku na to, aké významé zmeny prináša z …