Niekoľko slov na začiatok

Advokátska kancelária JUDr. Martina Bajužíka, advokáta poskytuje svojim klientom právne poradenstvo a komplexné právne služby v rôznych oblastiach práva na celom území Slovenskej republiky.

Základné atributy našej práce

Naša advokátska kancelária pri poskytovaní právnych služieb u každého klienta dodržiava tieto základné atributy práce advokáta.

Potrebujete pomôcť?

Ste bezradný a neviete si poradiť pri riešení Vašej právnej záležitosti?

Objednajte si konzultáciu

Právne články

Novela Katastrálneho zákona – od 01.10.2018

Dňa 01.10.2018 nadobúda účinnosť ďalšia významná novela zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len “Katastrálny zákon”) Poďme sa spoločne pozriet v tomto článku na to, aké významé zmeny prináša z …

Zápis do registra partnerov verejného sektora – 2018

Čo je Register partnerov verejného sektora Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje identifkačné údaje partnerov verejného sektora a konečných užívateľov výhod. Správcom a prevádzkovateľom registra je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Register partnerov verejného sektora v podstate …