Niekoľko slov na začiatok

Advokátska kancelária JUDr. Martina Bajužíka, advokáta poskytuje svojim klientom právne poradenstvo a komplexné právne služby v rôznych oblastiach práva na celom území Slovenskej republiky.

Základné atributy našej práce

Naša advokátska kancelária pri poskytovaní právnych služieb u každého klienta dodržiava tieto základné atributy práce advokáta.

Potrebujete pomôcť?

Ste bezradný a neviete si poradiť pri riešení Vašej právnej záležitosti?

Objednajte si konzultáciu

Právne články

Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

Právo doživotného užívania – Rozhodli ste sa predať alebo darovať svoj byt či dom deťom? Aj napriek tomu, že už nebudete vlastníkom danej nehnuteľnosti, chcete mať istotu, že vaše deti neuskutočnia žiadne úkony, ktorými by mohli ohroziť prevedenú nehnuteľnosť? V …

Verejné obstarávanie – základy /2021/

Rozhodli ste sa uchádzať v rámci verejných obstarávaní na území Slovenskej republiky? Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo je vlastne verejné obstarávanie, aké subjekty sa ho zúčastňujú a aké postupy sa v ňom uplatňujú? V nasledujúcom článku sa dozviete …

nakladna cestna doprava

Nákladná cestná doprava nad 3,5 t – povolenie 2021

Nákladná cestná doprava nad 3,5 t je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené. Tento druh podnikania si vyžaduje osobitné povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy od príslušného správneho orgánu. …