„Advokátom som chcel byť už od malička. Pri svojej činnosti dbám na to, aby moji klienti dostali presne to, čo potrebujú pri riešení ich právnych problémov. Len takto vznikne medzi advokátom a jeho klientom korektný vzťah založený na vzájomnej dôvere“.JUDr. Martin Bajužík, advokát

Prax v advokácii: 7 rokov (3 roky ako advokát)

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk,

Hlavné oblasti praxe (špecializácia):

 • občianske právo
 • rodinné právo
 • obchodné právo a právo obchodných spoločností
 • pracovné právo
 • právo nehnuteľností
 • majetkové vyporiadanie
 • správne právo

Profesijná činnosť a skúsenosti:

 • Advokátska kancelária JUDr. Katarína Kalabová (2010-2016)
 • obchodná spoločnosť INITED s.r.o. – verejné obstarávanie (od 2013)
 • samostatný advokát (od 2016)

Vzdelanie:

 • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta – titul Mgr. (2007-2012)
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta – titul JUDr. (2013)