Dedenie zo zákona

Úvod Ľudský život so sebou prináša nielen pozitívne situácie ale občas aj negatívne situácie, ktoré musíme riešiť. Jednou z takýchto situácii je aj úmrtie rodinného príslušníka, s ktorou je spojené dedičské konanie. Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Príslušná matrika po úmrtí poručiteľa …