zápis dopravcov do obchodného registra

Zápis dopravcov do obchodného registra

Zápis dopravcov do obchodného registra sa dotýka všetkých podnikateľov – fyzických osôb (SZČO), ktorí vykonávajú povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej a/alebo medzinárodnej prepravy na základe udeleleného povolenia alebo licencie Spoločenstva. Držiteľ oprávnenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy je podnikateľom, ktorý nepodniká …