Zápis do registra partnerov verejného sektora – postup 2023

Čo je Register partnerov verejného sektora Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje identifkačné údaje partnerov verejného sektora a konečných užívateľov výhod. Správcom a prevádzkovateľom registra je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Register partnerov verejného sektora v podstate …