Zrušenie BSM počas manželstva – 2023

Čo to je BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)? Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov alebo skrátene “BSM” predstavuje všetky hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré môžu byť predmetnom vlastníctva a ktoré nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. Vo všeobecnosti BSM vzniká teda uzatvorením manželstva. …

návrh na rozvod manželstva

Návrh na rozvod manželstva

Návrh na rozvod manželstva predstavuje jeden z nadôležitejších dokumentov v rámci konania o rozvod manželstva. Predstavte si nasledujúcu situáciu. Po niekoľkých rokoch šťastného manželstva s vaším partnerom ste sa dostali do stavu, kedy si s ním prestávate rozumieť, vaše životné …