Zrušenie BSM počas manželstva

3 / 5 ( 2 votes ) Čo to je BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)? Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov alebo skrátene “BSM” predstavuje všetky hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré môžu byť predmetnom vlastníctva a ktoré nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. …