Založenie lekárskej ambulancie – postup 2022

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe nie je podľa zákona živnosťou. Prevádzkovať lekársku ambulanciu je možné ako výkon slobodného povolania – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona, alebo tiež v praxi čoraz častejšie, prostredníctvom lekárskej s.r.o. V …

Autoškola – založenie a registrácia (2022)

Autoškola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie registrované na vykonávanie výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá (ďalej len „vodičský kurz“), doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „doškoľovací kurz vodičov“), osobitných výcvikov …