Okamžité skončenie pracovného pomeru

Zákonník práce za určitých podmienok umožňuje skončiť pracovný pomer okamžite. Okamžité skončenie pracovného pomeru predstavuje jeden zo spôsobov skončenia pracovného pomeru. Skončiť pracovný pomer okamžite môže v zmysle zákona nielen zamestnávateľ ale aj zamestnanec. Vzhľadom na to, že okamžité skončenie pracovného …

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Dohoda o skončení pracovného pomeru predstavuje azda najvhodnejší spôsob ukončenia pracovného pomeru medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Jej obsahom je vzájomné vyjadrenie oboch zmluvných strán o tom, že už nechcú v pracovnom pomere pokračovať. Poďme sa spoločne pozrieť bližšie na dohodu o skončení …