sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Založenie personálnej agentúry

Založenie personálnej agentúry predstavuje významný krok predtým, ako budete chcieť pre svojich klientov zabezpečovať sprostredkovanie práce za úhradu na územi Slovenskej republiky alebo dokonca v zahraničí? Neviete však, čo všetko potrebujete, aby ste si mohli založiť personálnu agentúru a ako …

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Zákonník práce za určitých podmienok umožňuje skončiť pracovný pomer okamžite. Okamžité skončenie pracovného pomeru predstavuje jeden zo spôsobov skončenia pracovného pomeru. Skončiť pracovný pomer okamžite môže v zmysle zákona nielen zamestnávateľ ale aj zamestnanec. Vzhľadom na to, že okamžité skončenie pracovného …

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Dohoda o skončení pracovného pomeru predstavuje azda najvhodnejší spôsob ukončenia pracovného pomeru medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Jej obsahom je vzájomné vyjadrenie oboch zmluvných strán o tom, že už nechcú v pracovnom pomere pokračovať. Poďme sa spoločne pozrieť bližšie na dohodu o skončení …