Vzor kúpnej zmluvy z internetu – prečo nie!

5/5 - (1 vote)

Úvod

Rozhodli ste sa, že nastal čas na predaj vašej nehnuteľnosti alebo jej kúpu a napadlo vám, že použijete vzor kúpnej zmluvy?

Po tom ako ste sa s protistranou – kupujúcim alebo predávajúcim dohodli na podstatných podmienkach prevodu, zistili ste, že musíte vypracovať samotnú kúpnu zmluvu na danú nehnuteľnosť (napr. pozemok, byt, dom, chata alebo iné), alebo inak označovanú aj ako zmluvu o prevode vlastníctva.

Následne ste otvorili internetový prehliadač a zadali do vyhľadávača napr. spojenie “vzor kúpnej zmluvy na byt” a našli ste množstvo vzorov kúpnych zmlúv (kúpno-predajných zmlúv). Vybrali ste si ten, ktorý sa vám najviac páčil a chcete ho použiť?

V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme dôvody, pre ktoré vám vôbec neodporúčame použiť vzory kúpnych zmlúv na nehnuteľnosti (kúpno-predajných zmlúv) zverejnené na internete.

Predsa kúpu nehnuteľnosti (bytu, domu, pozemkov) alebo jej predaj realizujete počas svojho života len raz, pričom hodnota mnohých nehnuteľností je vo veľa prípadoch tak vysoká, že si to vyžaduje ochranu nielen vašich práv ale aj finančných prostriedkov spojených s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti.

Nedostatočná ochrana práv zmluvných strán

Bez ohľadu na to, či ste na strane predávajúceho alebo kupujúceho, dobrá kúpna zmluva na byt alebo dom by mala byť formulovaná tak, aby v čo najväčšej miere ochránila vaše práva.

Zároveň vhodná formulácia kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť vás ochráni pred prípadnými problémami a neočakávanými situáciami, ktoré môžu vzniknúť počas procesu prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti ale aj po tomto procese.

Upozornenie:

Vzory kúpnych zmlúv na byt, dom alebo iný typ nehnuteľnosti sú tak častokrát v konečnom dôsledku vo váš neprospech, pretože ich formulácia môže byť vágna a môžu obsahovať rôzne skryté nástrahy, ktoré „neprávnik“ nepostrehne.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

  • Právne poradenstvo pri prevode nehnuteľností
  • Vypracovanie a kontrola kúpnych zmlúv pri prevode nehnuteľností
  • Vypracovanie alebo kontrola iných scudzovacích zmlúv pri prevode nehnuteľností (napr. darovacia zmluva)
  • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Neaktuálnosť vzorov kúpnych zmlúv na internete

Vzory kúpnych zmlúv na nehnuteľnosti zverejnené na internete sú v drvivej väčšine neaktuálne.

Táto skutočnosť je zapríčinená časťou zmenou príslušných právnych predpisov ako napr. zmenou Katastrálneho zákona, Občianskeho zákonníka alebo Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Je viac ako pravdepodobné, že stratíte veľa času, pokiaľ nájdete ten najvhodnejší vzor kúpnej zmluvy určený práve pre vás.

Upozornenie:

Neaktuálnosť kúpnych zmlúv na nehnuteľnosti jednoznačne spôsobuje predĺženie procesu vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech kupujúceho do príslušného katastra nehnuteľností, pretože je nutné odstrániť všetky nedostatky takejto kúpnej zmluvy vo veci prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.

Nedostatočná úprava obsiahnutá vo vzoroch kúpnych zmlúv na internete

Vzory kúpnej zmluvy na byt, dom alebo inú nehnuteľnosť, ktoré nájdete na internete, právne neošetria všetky situácie, ktoré je potrebné ošetriť vo vašom prípade.

V tejto súvislosti je nutné si uvedomiť, že každý prevod nehnuteľnosti je svojím spôsobom špecifický a vyžaduje si osobitný prístup. Vypracovaním kúpnej zmluvy u advokáta predídete vzniku a existencii problémových situácií, ktoré môžu vzniknúť počas prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti alebo aj po ňom a ktoré vám môžu spôsobiť závažné problémy.

Odporučenie:

Vypracovanie kúpnej zmluvy alebo kontrola kúpnej zmluvy u advokáta vám môže ušetriť veľa peňazí v prípade, ak by nastal pri prevode vlastníctva k nehnuteľnosti problém.

Ochrana pred podvodníkmi

Vzory kúpnych zmlúv na nehnuteľnosti zverejnené na internete vás v žiadnom prípade neochránia pred možnými podvodníkmi.

Z uvedeného dôvodu sa snažte eliminovať všetky problémy, ktoré môžu byť spojené s predajom alebo kúpou nehnuteľnosti. Ide predsa o vaše peniaze a vaše nehnuteľnosti.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

  • Právne poradenstvo pri prevode nehnuteľností
  • Vypracovanie a kontrola kúpnych zmlúv pri prevode nehnuteľností
  • Vypracovanie alebo kontrola iných scudzovacích zmlúv pri prevode nehnuteľností (napr. darovacia zmluva)
  • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.