Okamžité skončenie pracovného pomeru

Úvod Zákonník práce za určitých podmienok umožňuje skončiť pracovný pomer okamžite. Okamžité skončenie pracovného pomeru predstavuje jeden zo spôsobov skončenia pracovného pomeru. Skončiť pracovný pomer okamžite môže v zmysle zákona nielen zamestnávateľ ale aj zamestnanec. Vzhľadom na to, že okamžité skončenie …

Dedenie zo zákona

Úvod Ľudský život so sebou prináša nielen pozitívne situácie ale občas aj negatívne situácie, ktoré musíme riešiť. Jednou z takýchto situácii je aj úmrtie rodinného príslušníka, s ktorou je spojené dedičské konanie. Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Príslušná matrika po úmrtí poručiteľa …