Autoškola – založenie a registrácia (2020)

Autoškola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie registrované na vykonávanie výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá (ďalej len „vodičský kurz“), doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „doškoľovací kurz vodičov“), osobitných výcvikov …

10 dôvodov prečo chcete advokáta

Je pravdou, že nie každá právna záležitosť si vyžaduje pomoc advokáta. Pokuta za prekročenie rýchlosti alebo súdny spor s nízkou hodnotou sú dva príklady. Avšak v rôznych iných situáciách ako náročné majetkové spory, obchodné spory alebo príprava zložitejšej zmluvnej dokumentácie, …