Založenie realitnej kancelárie – postup 2024

5/5 - (1 vote)

Úvod

Svet realitného trhu a vidina veľkých provízií za úspešné zrealizované realitné obchody je v dnešnej dobe snom azda každého z vás.

Ak ste sa aj napriek veľkej konkurencii v tejto oblasti rozhodli, že si založíte svoju vlastnú realitnú kanceláriu (spoločnosť), avšak neviete čo všetko potrebujete, neváhajte si prečítať náš nasledujúci článok – ako založiť realitnú kanceláriu alebo ako na založenie realitnej kancelárie.

Čo je realitná kancelária

Realitná kancelária je spoločnosť, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, pričom za túto činnosť získava od svojích klientov dohodnuté provízie.

Súčasťou činnosti realitnej kancelárie je aj zabezpečenie potrebných zmlúv pri prevode nehnuteľností, ktoré pripravuje spolupracujúca advokátska kancelária.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení realitnej kancelárie
 • Založenie realitnej kancelárie za 430,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia pre existujúcu s.r.o. spoločnosť na výkon realitnej činnosti za 250,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vypracovanie potrebnej zmluvnej dokumentácie (sprostredkovateľská zmluva, rezervačná zmluva, kúpna zmluva, nájomná zmluva) pri prevádzkovaní realitnej kancelárie iba za 700,- EUR
 • Zabezpečenie právnej agendy pri prevádzkovaní realitnej kancelárie – cena dohodou
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Prevádzkovanie realitnej kancelárie

Na to, aby ste mohli prostredníctvom svojej spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávať realitnú činnosť, je potrebné, aby ste získali na príslušnom živnostenskom úrade osvedčenie o živnostenskom oprávnení na prevádzkovanie živnosti s názvom „sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)”.

Predmetná živnosť patrí v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní medzi viazané živnosti.

Pre získanie tejto viazanej živnosti je nevyhnutné, aby ste mali ustanoveného tzv. zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa potrebné zákonné podmienky na výkon tejto činnosti. Zodpovedným zástupcom môžete byť vy alebo iná tretia osoba.

Podmienky založenia realitnej kancelárie

Ako sme už vyššie uviedli realitná činnosť patrí medzi viazané živnosti a zákon vyžaduje, aby ste v súvislosti s prevádzkovaním tejto živnosti ustanovili tzv. zodpovedného zástupcu, ktorý musí spĺňať zákonom vymedzené všeobecné a osobitné podmienky.

Medzi všeobecné podmienky prevádzkovania realitnej činnosti, ktoré musí spĺňať zodpovedný zástupca patrí:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • plná spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť,
 • bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt.

Medzi osobitné podmienky prevádzkovania realitnej činnosti, ktoré musí spĺňať zodpovedný zástupca patrí odborná spôsobilosť, ktorú možno preukázať nasledovne:

 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo stavebného alebo architektonického smeru alebo
 • úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Upozornenie:

Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnom pomere so spoločnosťou s ručením obmedzeným, v rámci ktorej má “garantovať” prevádzkovanie realitnej činnosti.

Uvedená podmienka však neplatí, ak zodpovedným zástupcom je zároveň spoločník spoločnosti.

Postup založenia realitnej kancelárie

Ak ste dospeli k záveru, že spĺňate všetky vyššie uvedené podmienky na založenie realitnej kancelárie, môže pristúpiť k samotnému procesu.

Dovolíme si Vás však upozorniť, že založenie realitnej kancelárie predstavuje celkom náročný nielen právny ale aj administratívny proces, ktorý možno rozdeliť do nasledovných krokov:

 • vypracovanie zakladateľských listín na založenie novej s.r.o. alebo listín v súvislosti so zmenami už v existujúcej s.r.o
 • splatenie základného imania pri založení novej s.r.o.
 • získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na prevádzkovanie realitnej kancelárie
 • podanie návrhu na zápis s.r.o./zmien pri s.r.o. do obchodného registra SR
 • registrácia novej s.r.o. k dani z príjmov a pridelenie DIČ.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení realitnej kancelárie
 • Založenie realitnej kancelárie za 430,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia pre existujúcu s.r.o. spoločnosť na výkon realitnej činnosti za 250,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vypracovanie potrebnej zmluvnej dokumentácie (sprostredkovateľská zmluva, rezervačná zmluva, kúpna zmluva, nájomná zmluva) pri prevádzkovaní realitnej kancelárie iba za 700,- EUR
 • Zabezpečenie právnej agendy pri prevádzkovaní realitnej kancelárie – cena dohodou
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Počiatočné náklady

Výhodou podnikania s realitami je, že nepotrebujete takmer žiadne vstupné náklady.

Nepotrebuje kupovať tovar do zásob, lebo poskytujeme “len” služby. Rozpočty na rozbeh realitnej činnosti bývajú rôzne, pohybujú sa však od 800 EUR.

Mnohí úspešní majitelia realitných kancelárii rozbehli svoje podnikanie za minimálne počiatočné náklady, ktoré neboli viac 1.500 EUR. Až keď sa rozbehli, rozhodli sa investovať do ďalších vecí, ktoré v úvode nevyhnutne mať nemuseli, a ktoré im následne pomohli rásť v oblasti realitnej činnosti.

Kvalitné zmluvy – základ

Nezabudnite na to, že základom každej realitnej činnosti sú aj kvalitne vypracované zmluvy, ktoré vám zabezpečí napr. skúsený advokát.

Medzi najčastejšie zmluvy, ktoré v rámci realitnej činnosti využijete pri svojej činnosti, môžeme zaradiť:

 • ⇒ sprostredkovateľská zmluva s klientom, na základe ktorej si dohodnete podmienky sprostredkovania predaja alebo prenájmu jeho nehnuteľnosti,
 • ⇒ rezervačná zmluva, na základe ktorej dôjde k rezervácii nehnuteľnosti v prospech záujmcu, ktorý si ju chce kúpiť alebo prenajať,
 • ⇒ kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,
 • ⇒ nájomná zmluva uzatvorená medzi prenajímateľom a nájomcom, na základe ktorej budú určené podmienky prenájmu nehnuteľnosti.
Upozornenie:

Uvedomte si, že vypracovanie listín o právnych úkonoch, ktorými sú aj vyššie uvedené zmluvy, môžu v zmysle zákona poskytovať len advokáti a notári.

Odporúčanie:

Nepodceňujte základné zmluvy, ktoré budete používať, pretože ich zlý obsah, môže nielen vám ale aj vašim klientom narobiť zbytočné právne problémy. Vyvarujte sa týmto nepríjemným situáciám a nechajte si základný zmluvný set vypracovať odborníkom – advokátom.

Záver

Ak vás neodradili vyššie spomenuté požiadavky na prevádzkovanie realitnej kancelárie, neváhajte sa pustiť do jej založenia.

Keďže ide o celkom náročný nielen právny ale aj administratívny proces, odporúčame vám sa obrátiť na advokátsku kanceláriu, ktorá vám pomôže v úvodnej fáze.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení realitnej kancelárie
 • Založenie realitnej kancelárie za 430,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia pre existujúcu s.r.o. spoločnosť na výkon realitnej činnosti za 250,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vypracovanie potrebnej zmluvnej dokumentácie (sprostredkovateľská zmluva, rezervačná zmluva, kúpna zmluva, nájomná zmluva) pri prevádzkovaní realitnej kancelárie iba za 700,- EUR
 • Zabezpečenie právnej agendy pri prevádzkovaní realitnej kancelárie – cena dohodou
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.