SLOV-LEX (nový právny a informačný portál)

Rate this post

Trochu nezvyčajne, ale predsa. Cieľom  môjho  článku nebude riešenie určitého právneho problému ako zvyčajne, ale pôjde o predstavenie nového právneho a informačného portálu, prostredníctvom ktorého nájdete postupom času všetky právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

SLOV-LEX alebo nový právny a informačný portál

Projekt SLOV-LEX predstavuje nový právny a informačný portál, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie právne záväznej elektronickej Zbierky zákonov Slovenskej republiky (eZbierka SR) ako aj vytvorenie informačného system pre tvorbu právnych predpisov a následne sledovanie legislatívneho procesu (eLegislativa).

Momentálne tento nový právny a informačný systéme pre elektronickú Zbierku zákonov Slovenskej republiky a legislatívny process je pilotnej prevádzke. Počas tohto obdobia postupne dochádza k importovaniu všetkých konsolidovaných dát pre eZbierku SR a ďalšie moduly, ktoré budu súčasťou finalnej verzie system.

Pozor: Nakoľko uvedený systém SLOV-LEX je v tomto období neustále podrobený procesu verifikácie a kontroly zhody s tlačenou verziou Zbierky zákonov SR, všetky právne predpisy, ktoré sa v ňom nachádzajú majú v súčasnosti len informatívny charakter.

Prevádzkovateľom portálu SLOV-LEX je Ministerstvo spravodlivosti SR, pričom tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti.

Následne po ukončení procesu importovania dát, potrebných modulov a ukočení testovacej prevádzky by mal tento portál predstavovať právne záväznú eletronickú Zbierku zákonov Slovenskej republiky.

Pozor: Jednotný automatizovaný systém právnych informácií Ministerstva spravodlivosti SR JASPI už nie je aktualizovaný.

Záver

Nakoľko v súčasnej dobe nie je veľmi jednoduché získať právne záväzné znenia účinných právnych predpisov SR, pretože jediným právne záväzným prameňom práva sú iba jednotlivé čiastky uverejňované v papierovej Zbierke zákonov SR, tento projekt veľmi vítam. Dúfam, že postupom času bude dokončená ostrá verzia portálu SLOV-LEX, aby všetci občania mali možnosť zadarmo sa dostať prostredníctvom internetu k záväzným zneniam právnych predpisov Slovenskej republiky.

Odkazy: SLOV-LEX 

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo pripomienky k tomuto článku alebo potrebujete poradiť, tak budem rád, keď vložíte svoj komentár pod tento článok alebo mi napíšte prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nájdete tu

Ak sa vám článok páčil, dajte mu páči sa mi a zdieľajte ho so svojimi priateľmi a kolegami.