Jednoduchšie podmienky pre taxislužbu – od 01.04.2019

5/5 - (2 votes)

Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.

Za účelom získania potrebnej koncesie na výkon taxislužby je nutné splniť viacero zákonných podmienok.

Radostnou správou je však to, že v decembri 2018 Národná rada Slovenskej republiky prijala novelu zákona č. 56/2012 o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, na základe ktorej je s účinnosťou od 01.04.2019 možné ľahšie získať koncesiu/povolenie na výkon taxislužby.

Poďme sa teda spoločne pozrieť na aktuálne novinky v oblasti poskytovania taxislužieb.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

  • právne poradenstvo v oblasti taxislužby
  • založenie taxi s.r.o. spoločnosti za 785 EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
  • vybavenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby za 515 EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov


Žiadna odborná spôsobilosť

Pre získanie koncesie/povolenia na výkon taxislužby nie je od 01.04.2019 potrebné už preukazovať odbornú spôsobilosť cez ustanoveného vedúceho dopravy. Žiadateľom o licenciu na taxislužbu teda odpadá povinnosť podrobovať sa náročným odborným skúškam za účelom získania potrebného osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Žiadne preukazovanie finančnej spoľahlivosti

Žiadateľom o licenciu na taxislužbu taktiež odpadá aj ďalšia zákonná povinnosť, ktorá spočíva v preukázaní dostatočnej finančnej spoľahlivosti, a to vo výške 1.000,- EUR na každé jedno vozidlo taxislužby.

Preukaz vodiča taxislužby – zmena podmienok

Príslušná novela zákona zľahčuje aj zákonné podmienky na získanie preukazu vodiča taxislužby.

V rámci novej právnej úpravy preukaz vodiča taxislužbu je možné vydať tomu, kto:

  • má najmenej 18 rokov,
  • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
  • je bezúhonný
  • je zdravotne a psychicky spôsobilý viesť motorové vozidlo.
Žiadateľ o vydanie preukazu vodiča taxislužby už nemusí disponovať osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktorú mohol získať len na základe vykonania odborných skúšok a taktiež už nemusí musieť byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby v rozsahu najmenej 3 roky.

Záver

Ak sa teda pozrieme na problematiku získania koncesie na výkon taxislužby komplexne, vyššie uvedená novela zákona predstavuje výrazný posun k lepšiemu a nová právna úprava umožní vykonávať taxislužbu širšiemu okruhu záujemcov o tento druh služby.

V prípade, ak uvažuje nad remeslom taxikára, verte tomu, že prišiel ten správny čas na vybavenie povolenia na výkon taxislužby. Ak si neviete dať rady s vybavením potrebnej koncesie alebo nemáte na to čas, neváhajte využiť služby odborníka.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

  • právne poradenstvo v oblasti taxislužby
  • založenie taxi s.r.o. spoločnosti za 785 EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
  • vybavenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby za 515 EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.