Autoškola – založenie a registrácia (2021)

Autoškola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie registrované na vykonávanie výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá (ďalej len „vodičský kurz“), doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „doškoľovací kurz vodičov“), osobitných výcvikov …

zápis dopravcov do obchodného registra

Zápis dopravcov do obchodného registra

Zápis dopravcov do obchodného registra sa dotýka všetkých podnikateľov – fyzických osôb (SZČO), ktorí vykonávajú povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej a/alebo medzinárodnej prepravy na základe udeleleného povolenia alebo licencie Spoločenstva. Držiteľ oprávnenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy je podnikateľom, ktorý nepodniká …