10 dôvodov prečo chcete advokáta – /2024/

4.5/5 - (2 votes)

Úvod

Je pravdou, že nie každá právna záležitosť si vyžaduje pomoc advokáta. Pokuta za prekročenie rýchlosti alebo súdny spor s nízkou hodnotou sú dva príklady.

Avšak v rôznych iných situáciách ako náročné majetkové spory, obchodné spory alebo príprava zložitejšej zmluvnej dokumentácie, sa určite nezaobídete bez skúseného advokáta, ktorý vám pri riešení vášho právneho problému pomôže. Tento vám bude oporou, ktorý vyrieši veci za vás.

Právne služby síce nie sú lacná záležitosť, avšak pomôžu vám sa dostať z rôznych nepríjemných situácii, ako zlý rozvod, strata práce alebo iné komplikované veci.

Aj napriek tomu, že každý právny problém je odlišný, nastanú prípady, kedy by ste si mali naozaj najať advokáta.

Poďme sa spoločne pozrieť na 10 dôvodov, prečo by ste mali chcieť advokáta na riešenie vášho právneho problému.

Právo je komplikované

Pokiaľ nie ste právnik, je malý predpoklad, že sa vyznáte v zložitom systéme právnych noriem.

Preto by ste mali riešenie svojho problému ponechať na advokáta, ktorý nielen vyštudoval potrebnú školu, ale sa aj aktívne venuje riešeniu právnych záležitostí iných ľudí.

Aj jednoduchá právna záležitosť bez pomoci skúseného a nezainteresovaného advokáta, nemusí pre vás dopadnúť dobre.

Upozornenie:

Nevyužívať služby advokáta v začiatkoch podnikania, neposudzovanie právnych zmlúv alebo nezáujem o právne služby pri riešení vašich právnych problémov, môže viesť niekedy až k fatálnym následkom.

Nemať advokáta môže byť drahšie

Právne služby síce v mnohých prípadoch nie sú lacnou záležitosťou, avšak v konečnom dôsledku by ste si mali uvedomiť, že využitím advokáta môžete nakoniec ušetriť veľa peňazí.

Ide najmä o prípady, kedy dodávate tovar alebo poskytuje služby bez uzavretia potrebných zmlúv a nakoniec nie ste schopný vymôcť svoje pohľadávky, pretože nemáte v rukách nič.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri riešení právneho problému
 • Vypracovanie a kontrola zmlúv
 • Zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Príprava a kontrola zmlúv

Vždy keď budete potrebovať vypracovať alebo posúdiť zmluvy, či už ste napr. podnikateľ, zákazník alebo zamestnanec, je veľmi dôležité, aby ste mali advokáta, ktorý vám s tým pomôže.

Uvedomte si, že zmluvy, ktoré nie sú vypracované alebo skontrolované advokátom, môžu skôr či neskôr zapríčiniť právne problémy, ktoré by vás mohli ohroziť a stáť vás nemalé peniaze.

Tip:

Vašou úlohou je venovať sa činnostiam, ktoré zabezpečia rozvoj vášho podnikania a nie pripravovať si svojpomocne zmluvy, ktoré budú mať chyby, a ktoré by mohli ohroziť nielen vaše podnikanie ale aj vás.

Advokát poradí aj bezplatne

Ak potrebujete riešiť právny problém, nebojte sa kedykoľvek osloviť advokáta. Veľa advokátov, ktorí sú na trhu poskytujú aj bezplatnú konzultáciu na úvod, ak si vaša vec nevyžaduje náročnejšie posúdenie.

V rámci tejto konzultácie advokátovi vysvetlíte svoj problém a tento vám povie jeho možné riešenia. Následne sa môžete s advokátom dohodnúť na spolupráci.

Advokát ako ochrana pred komplikáciami a súdnymi spormi

Ako správne tušíte, advokát vás môže ochrániť pred právnymi problémami a súdnymi spormi z nich vyplývajúcimi. Ak budete riešiť služby advokáta, až po tom, ako vás niekto zažaluje, môže byť už neskoro.

Uvedomte si, že dobrý advokát vám môže pomôcť znížiť vaše záväzky a iné poplatky s tým spojené, ale nemôže vás úplne pred nimi ochrániť.

Odporučenie:

Buďte aktívny ešte predtým, ako budete musieť riešiť prípadné právne komplikácie alebo dokonca súdny spor a nájdite si svojho advokáta čím skôr.

Advokát vás zastúpi na súde

Máte problém zúčastniť sa na súde? Bojíte sa súdneho pojednávania? Vedzte, že v prípade súdnych sporov, vás toto určite neminie.

Ak však budete mať advokáta, tento vás budete zastupovať na súdnom pojednávaní a vy si môžete vydýchnúť. Tu si vás dovolíme upozorniť, že síce môžu nastať prípady, kedy vaša účasť na súde bude nevyhnutná, avšak budete tam so svojím advokátom, ktorý vám vždy pomôže a vy sa tak budete cítiť dobre.

Protistrana má advokáta

Pri riešení každého právneho problému sú minimálne vždy dve strany. Kľudne sa vám môže stať, že vaša protistrana v súdnom spore bude mať advokáta, ktorý bude neúprosne brániť svojho klienta. Trúfate si potom riešiť právny problém svojpomocne? Pravdepodobne nie.

Neváhajte a objednajte si právne služby advokáta, tento bude rovným súperom advokáta protistrany a váš prípadný úspech v súdnom spore môže byť vyšší.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri riešení právneho problému
 • Vypracovanie a kontrola zmlúv
 • Zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Nesprávny postup môže znamenať neúspech v spore/vo veci

Riešenie právnych záležitostí si vyžaduje prípravu zložitých právnych dokumentov a vo veľa prípadoch je potrebné dodržiavať aj príslušné lehoty.

Ak nie ste právnik alebo dokonca advokát, riskujete to, že nesprávne vypracované podanie na súd alebo zmeškanie lehoty, či nesprávny postup vo veci, vám môže uškodiť.

Preto by ste mali mať vždy po ruke advokáta, ktorý:

 • aké listiny/podania je potrebné vypracovať,
 • zabezpečí to, že žiadne lehoty nezmeškáte,
 • odporučí vám ten najlepší postup na vyriešenie veci samej.

Advokát vie aké dôkazy sú potrebné

Každá právna záležitosť, každý právny spor si vyžaduje iný charakter dôkazných prostriedkov. Zapamätajte si, že nestačí len niečo tvrdiť, ale je potrebné aj svoje tvrdenia dostatočne preukázať.

Advokát vám presne povie, aké listiny alebo iné dôkazy, budú potrebné, aby ste sa mohli svojich nárokov na súde domáhať, alebo aby ste nemuseli plniť to, čo od vás požaduje niekto iný.

Upozornenie:

V mnohých prípadoch na kvalitných dôkazoch je postavený celý úspech vo veci. Preto by ste nemali podceňovať právne služby aj vtedy, ak si myslíte, že ich nepotrebujete.

Advokát poskytne podporu

Právne služby advokáta nie sú vždy len o práve. Advokát pre vás môže znamenať aj inú podporu, ktorá vám pomôže.

Ide najmä o riešenie právnych problémov v rámci rodinného práva. Či už pôjde o rozvod manželstva alebo úprava práv a povinností voči deťom, advokát bude pri vás stáť a pomáhať vám v týchto neľahkých situáciách.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri riešení právneho problému
 • Vypracovanie a kontrola zmlúv
 • Zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.