Darovacia zmluva v praxi – 2023

Darovacia zmluva predstavuje azda najznámejšiu a najpoužívanejšiu bezodplatnú zmluvu. Na základe darovacej zmluvy darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Predmetom darovania môže byť hnuteľná alebo nehnuteľná vec. Darovacia zmluva a jej základné znaky Medzi …